Hjem / Blogg /

Kort om aminosyrer

Protein er råmaterialet til muskler, og aminosyrer er råmaterialet til proteiner. Enkelte aminosyrer spiller andre avgjørende roller i forbedringen av fysikken. Her er det du trenger å vite!

I dyreforsøk som aldri ville ha blitt tillatt i dag, undersøkte man for lenge siden makronæringsstoffenes betydning i vårt kosthold. Forsøksdyr kunne overleve på en diett som utelukkende besto av protein, men ikke utelukkende på karbohydrater eller fett. Det er fordi kroppens vev, strukturer og organer delvis består av proteiner, men også fordi de aminosyrene som proteinet består av, har spesielle funksjoner i menneskekroppen, for eksempel som forstadier til hormoner, signalstoffer, enzymer og DNA.

Alle som trener, vet at protein står i en særstilling blant næringsstoffene når det gjelder å bygge en sterk og flott kropp. Mer protein i maten fører til økt muskelmasse og indirekte også til mindre kroppsfett. Strengt tatt er det som kalles proteinbehov, egentlig et behov for grunnstoffet nitrogen og for essensielle aminosyrer. Essensielle aminosyrer (Essential Amino Acids eller EAA) er de ni aminosyrene kroppen ikke selv kan produsere, men som må tilføres gjennom maten for å unngå alvorlige mangeltilstander. De essensielle aminosyrene utgjør kjernen i kroppens proteinbehov, så at et protein er rikt på essensielle aminosyrer, er synonymt med en høy biologisk verdi, eller ganske enkelt høy kvalitet.  I tillegg til de essensielle aminosyrene bruker kroppen ytterligere et stort antall aminosyrer i forskjellige sammenhenger, men disse kan altså fremstilles i kroppen såfremt behovet for nitrogen og essensielle aminosyrer er dekket, og at i enkelte tilfeller, visse andre vilkår er oppfylt.

Av de ni essensielle aminosyrene anses de tre med forgrenede sidekjeder (Branched Chain Amino Acids eller BCAA) som de viktigste for muskeloppbygging. Disse aminosyrene later til å ha metabolske funksjoner spesielt nær knyttet til musklenes tilstand og funksjon. Spesielt spiller aminosyren leucin (som både er en essensiell aminosyre og en BCAA) en avgjørende rolle for muskeloppbygging. Leucin er involvert i celleprosessen som skaper ny muskelmasse, og anses for å være det enkelte næringsstoffet som har aller mest uttalte muskeloppbyggende egenskaper. Muskelopbyggning kan overhodet ikke skje med mindre leucin er til stede i cellen.

Tilskudd av muskelstøttende og -oppbyggende aminosyrer kan altså skje på forskjellige nivåer. Først og fremst kan vi innta et komplett, høyverdig proteinpulver som kasein eller myse, der en del av proteinet utgjøres av essensielle aminosyrer, hvorav en liten del også er BCAA, og ytterligere en liten del av disse er leucin. Vil vi ta et mer omfattende grep om tilførselen av aminosyrer i kostholdet, kan vi velge tilskudd med EAA, det vil si utelukkende essensielle aminosyrer. På et enda mer eksakt nivå kan vi ta tilskudd med BCAA, som også inneholder leucin, eller tilskudd av rent leucin. Disse begrepene overlapper hverandre. Protein, aminosyrer, essensielle aminosyrer, BCAA og leucin er alle viktige, og vi er henvist til selv å prøve oss frem til hvilken strategi som gir best effekt.

En sterk mann med kosttilskudd i hånden

Andre interessante aminosyrer for helse, prestasjon og utseende inkluderer:

  • Acetyl L-karnitin (ALC), som er involvert i transport av fettsyrer i blodet og brukes til fettforbrenning og vektreduksjon.
  • Glysin, som fungerer som signalstoff og er involvert i avslapping på nevrologisk nivå.
  • Beta-alanin og sitrullinmalat, som begge forbedrer prestasjonen på trening og i konkurranser ved å hemme effekten av melkesyre.
  • L-teanin, som demper angst og nervøsitet.
  • L-arginin, som forbedrer blodtilførselen til arbeidende muskler og øker følelsen av pump under trening.
  • Lysin, som har en kobling til veksthormoner, eventuelt øker utsondringen av veksthormoner og øker fettforbrenning og prestasjon hos utøvere av utholdenhetsidretter.
  • Tyrosin, som hemmer virkningene av stress, og blant annet demper nivåene av stresshormoner under krevende forhold.

Kort om aminosyrer

Aminosyrer er råmaterialer til muskelprotein, hormoner, enzymer og signalstoffer. Riktige aminosyrer i riktige doser er derfor avgjørende for helse, prestasjon, utseende og velvære.

Den viktigste aminosyren for muskeloppbygging heter leucin. Den er en BCAA, og alle BCAA-er er i sin tur også essensielle aminosyrer (EAA). Det finnes ni essensielle aminosyrer. De kan ikke produseres av kroppen, men må tilføres gjennom maten.

I tillegg til aminosyrenes rolle i muskelprotein har tilskudd av flere forskjellige enkeltvise aminosyrer diverse ufullstendig klarlagte, men i noen tilfeller kraftfulle, virkninger i kroppen.

15% Rabatt